Odo Sonoritas 18 & 21 november 2021

Stolzemburg, een klein, romantische dorp in het Ourdal, vierde op 18 november 2014 voor het eerst het feest van de heilige Odo.

De heilige Odo (878-942) was de tweede abt van het klooster van Cluny en is de beschermheilige van de muzikanten, evenals van de kerk vanStolzemburg. De Benedictijnse monnik componeerde antifonale gezangen, bijv. om de heilige Martin te eren en publiceerde bovendien nog enkele muziektheoretische teksten.

Gregoriaans gezang en moderne electronische muziek of vrije improvisatie, past dat samen?

Het Odo-idee luidt: oud bewaren en nieuw schapen. Een muzikale dialoog moet ontstaan, waarbij nieuwgierigheid, kennis en vreugde zich vermengen. Beide muziekstijlen bevatten mystische, bizarre maar ook melodieuse en harmonische klanken en leveren mogelijk nieuwe muzikale belevenissen.

Een muzikale brug wordt gebouwd, waar oude en nieuwe muziek in een kerk beleefd kan worden.

Partenaires